INSTITUTET  FÖR  PSYKOTERAPI  i Linköping har funnits sedan 1978.

Mottagningen är centralt belägen i Linköping med närhet till bussar och parkering; se karta nedan.

 

 

 

Anna-Karina Åkerman

leg psykolog/leg psykoterapeut

0708-286 573

www.psykologtjanster.com

 

Doris Nilsson

leg psykolog/leg psykoterapeut

070-671 88 16

www.dorisnilsson.se

 

Tomas Björklund

leg psykolog/leg psykoterapeut

070-542 22 26

www.te-bjorklund.se

 

Åke Jönsson

leg psykolog/leg psykoterapeut

0702-52 46 59

www.akejonsson.se

 

Catherine Lidberg

leg psykolog/leg psykoterapeut

0703-90 49 04

 

Börje Lech

leg psykolog/leg psykoterapeut

0768-832 432

www.psykologsamtal.eu

 

Vi som finns vid INSTITUTET FÖR PSYKOTERAPI är legiti-merade som psykolog och psykoterapeut, har gedigen erfarenhet och en psykodynamisk referensram.

Alla psykoterapier har även ett kognitivt innehåll.

Utöver denna gemensamma grund har vi litet olika kompetensprofiler.

 

INSTITUTET  FÖR  PSYKOTERAPI  erbjuder bla;

 • psykodynamisk psykoterapi
 • relationell och interpersonell psykoterapi
 • barn- och ungdomspsykoterapi
 • kristerapi
 • parterapi, familjeterapi och familjerådgivning
 • handledning och konsultation till arbetsplatser
 • handledning i psykoterapi
 • föreläsningar i olika teman psykologi/psykoterapi
 • konflikthantering och konfliktlösning
 • arbetspsykologi
 • psykologutredning

 

 

 

Gudrun Österling 

leg psykolog/leg psykoterapeut

070-461 84 52

www.psykologdialog.se

 

Rolf Holmqvist

leg psykolog/leg psykoterapeut

0706-99 75 33

 

 

IPT