Välkommen till

Institutet för Psykoterapi 

VÄLKOMMEN till Institutet för Psykoterapi


INSTITUTET FÖR PSYKOTERAPI i Linköping är en mottagning för psykoterapi och handledning, som har funnits sedan 1978. Mottagningen är centralt belägen i Linköping, med närhet till tåg, bussar och parkering.


Vi som arbetar på INSTITUTET FÖR PSYKOTERAPI är legitimerade psykoterapeuter, dessutom legitimerade som psykologer och barnmorska. Vi har alla lång och gedigen erfarenhet av arbete med psykiska svårigheter från olika delar av sjukvården. Vi utgår alla från en psykodynamisk grundsyn.

Våra leg psykoterapeuter


Vi har en i vid mening psykodynamisk referensram. Utöver denna gemensamma grund har vi lite olika kompetensprofiler. Vi erbjuder bland annat:

  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Relationell psykoterapi
  • Interpersonell psykoterapi
  • Affektfokuserad psykoterapi
  • Barn- och ungdomspsykoterapi
  • Kristerapi
  • Parterapi, familjeterapi och familjerådgivning
  • Handledning och konsultation till arbetsplatser
  • Föreläsningar i olika teman psykologi/psykoterapi
  • Konflikthantering och konfliktlösning


På deltid arbetar här även:


Börje Lech

leg Psykolog/leg Psykoterapeut

www.linkoping.psykologsamtal.eu


Lena Hallgren Berger

auktoriserad socionom/leg Psykoterapeut

www.hallgrenberger.se


Sofia Hjulberg

socionom/leg Psykoterapeut

www.psykoterapicenter.eu


Anna-Karin Åkerman

leg Psykolog/leg Psykoterapeut/handledare och lärare i Psykoterapi

www.akermanpsykolog.se