Psykoterapi


Psykoterapi är en systematisk, målinriktad behandling med vetenskapligt psykologiskt grundande metoder, bedriven av en legitimerad psykoterapeut eller under handledning av en sådan. Syftet är att hjälpa människor komma till rätta med inre svårigheter, problem i relationer till andra och i livssituationen. 


Det finns olika psykoterapeutiska metoder och teoribildningar. Vi arbetar med utgångspunkt i psykodynamisk teori. Det innebär att vi fokuserar på personens tankar, känslor och upplevelser kring tidigare, pågående och förväntade framtida skeenden. När dessa tar plats i det psykoterapeutiska mötet används de för att bearbeta, öka självkännedom, acceptans och förståelse kring det som varit, hur man fungerar nu och hur man kommer vidare.

Handledning

Vi erbjuder handledning individuellt och till grupper av behandlare inom människovårdande verksamheter. 

Även enstaka konsultationer och konsultativt stöd.

Vårt Team

Anna Falkenberg

fil mag/leg Psykoterapeut

www.afpsykoterapi.se


OM MIG

Jag är legitimerad psykoterapeut, har en fil.mag. i psykologi och har bl.a. arbetat som socialarbetare, hälso- och sjuvårdskurator och projektledare inom grön rehabilitering.


I min verksamhet erbjuder jag individuell samtalsterapi, sorgebearbetning och kris- och stödsamtal för dig som exempelvis hamnat i en livskris, drabbats av sjukdom, psykisk ohälsa, förluster, konflikt och sorg. Till mig kan du också vända dig om du är i en förändringsprocess och önskar rådgivning och personlig utveckling.


Du som söker en samtalspartner för att utforska det som pågår i ditt inre, är varmt välkommen att höra av dig för ett avstämningssamtal. Därifrån hjälps vi åt att hitta en behandlingsväg framåt utefter dina behov.
Besök gärna min hemsida www.afpsykoterapi.se för mer information eller kontakta mig på mobilnummer 0703-127920.


Gudrun Österling

leg Psykolog/leg Psykoterapeut

www.psykologdialog.se


OM MIG


Sedan 1990 är jag psykolog, sedan 2005 psykoterapeut och sedan 2010 handledarutbildad vid Linköpings universitet.


Under den tiden har jag arbetat inom barnpsykiatri, vuxenpsykiatri, grundskola och förskola samt på ungdomsmottagning. 

Min privata verksamhet startade jag 2005. Här arbetar jag med terapier individuellt och med par, samtal på uppdrag av försäkringsbolag samt handledningsuppdrag till yrkesverksamma inom Regioner och Kommuner. Dessutom med utbildningsuppdrag på flera utbildningsprogram och kurser inom Linköpings universitet.


För att läsa mer om mig och vad jag erbjuder besök gärna min hemsida www.psykologdialog.se eller ring mig på 070-461 84 52.


Rolf Holmqvist

leg Psykolog/leg Psykoterapeut

www.rolfholmqvist.se


OM MIG


Jag är psykolog och psykoterapeut och har arbetat med psykologisk behandling i 45 år. Jag är också forskare och lärare inom det här området. Min universitetstitel är professor emeritus i klinisk psykologi.

Jag är särskilt intresserad av hur vi människor ställer till det för oss i våra relationer och hur vi kan lära oss att få glädje av dem. Jag arbetar med relationell behandling och relationell handledning.

Min egen hemsida har den här adressen www.rolfholmqvist.se

Och mitt telefonnummer är 0700 895761


Lena Fransson

leg Psykoterapeut/leg Barnmorska

www.lfpsykoterapi.se


OM MIG


Jag är legitimerad psykoterapeut och har arbetat med samtal och psykoterapi sedan 2003. Min bakgrund är från vården där jag tjänstgjort först som leg sjuksköterska och senare som leg barnmorska.

Jag tar emot både enskilda och par i samtal och handledning.

Jag erbjuder samtalsterapi, utbildningsterapi, krisbearbetning, handledning, konsultation, utbildning och rådgivning.

Mer om mig och mina behandlingsmetoder finns att läsa på min hemsida www.lfpsykoterapi.se eller kontakta mig för mer information på telefon 0730 22 4625.